MENU (C) (8)

Fortunate - The Game 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Fortunate - The Game 「Lời bài hát」

Yo, Ye! Yo! Yo, I'm at the London, I need you to swing by, pick me up. On my way. Aight
Look, let me tell you why they call it Lambchop
Cause I'm a G.O.A.T. in the roadster, sandlot
Big dawg, baseball, sniff' it 'til your face off
Only makin' short stops, the Apple call me A-Rod
This is thirty for thirty, out the six-god
Everybody Thanos 'til you show up with a hit squad
Bricksquad, 1017 out the trunk
Timbaland know the chopper go bra-rum-ba-bum-bum
Billie Eilish, I go stylish, Ivan Drago
Wrist rocky, nigga, I go viral
Suicidal doors up, touch the Eiffel
On a cross next to Yeezy like they crucified you
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Grab the mic and I'm a killer for hire, man
On the freeway, dippin' with IMA
Don Cheadle when I'm grippin' the iron, man
Ye

[Verse 2: Kanye West]
I'm him, I'm him
I'm, I'm, I'm him, I'm him
I might have to drop the Yeezy swim
Just, just to get Yeezy to swim
She said Yeezy need to drop it in her windpipe (Her windpipe)
Still ain't met a ho that I didn't wife (Didn't wife)
Since his momma passed, he ain't been right (Been right)Rich nigga shit, this a different life (Different life)
Shit too cloudy, where you get your ice? (Get your ice)
Old school Audi, man, that shit nice (Shit nice)
Two joints hangin' off the balcony
If another bitch give me The Alchemy
Tell me this her favorite book what I'm 'bout to see
What, what, what, what
How many niggas had it out for me?
Did you tell your girlfriends that you down to leave? (To leave)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate


You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Verse 3: Dreezy]
Ayy, I'm so fortunate
I put the stars in the ceilin' like a ornament
Yeah, hour-glass body so proportionate
I'm under thirty with a thirty like the Forbes and shit
You know I'm with The Game if all my niggas throwin' up the letter B (The letter B)
You know I'm with Ye when I say it ain't nothin' that you tellin' me
Make a white nigga switch his PornHub to ebony


I went from barrettes in the Chi' to keepin' that Beretta clean (Beretta clean)
Like fuck a bank, I count it like calculators
We movin' one step ahead of you, every move calculated
Don't ask me about the opps, we slid, they evacuated
You come on the block, you gotta check in like a baggage claim, nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: The Game]
Timbo the king
Nigga, Ye had us in Miami writin' for a month
We kept a sixteen to two

[Verse 4: CHILLER]
I told her give me neck like flamingos


Tú tienes novio, Numinatti lingo
Diamonds like a stripper name, star like Ringo
I'm with Ye lookin' for a Christian to mingle
Gray sweats, mink coat
They gon' see the AK-47 talkin' all that jazz, I'm Kirilenko
Last night, I was in the Chi', sippin' Barefoot
How I end up all the way in Paris with a pink toe?
Just got a passport, ain't even ask for it
When you run around with Ye, he got the cash for it (Cash for it)
Balenciaga in the living room (In the living room)
I ain't even open the box yet
Boxcar, box cutter, got these niggas boxed in
What you expect from a nigga out the projects?
No contest (Contest), I told her, "In bed, I'm Embiid


You just gotta trust the process" (Process)

[Chorus: Kanye West & The Game]
You so fortunate
Cause we doin' it big, notorious
You so fortunate
You got a picture with Ye without forcin' it
You so fortunate
She the drink champ, she Nore'd it
I could tell, I could, I could tell (She the G.O.A.T)
I could tell, I could, I could tell

[Outro: Kanye West]
I could tell, I could, I could tell


I could tell, I could, I could tell


Fortunate - The Game 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Yo, các bạn! Yo! Yo, tôi đang ở London, tôi cần bạn đi ngang qua, đón tôi. Trên đường của tôi. Aight
Hãy nhìn xem, hãy để tôi nói cho bạn biết lý do tại sao họ gọi nó là Lambchop
Vì tôi là G.O.A.T. Trong Roadster, Sandlot
Big Dawg, bóng chày, đánh hơi 'nó' cho đến khi mặt bạn tắt
Chỉ những điểm dừng ngắn của Makin, Apple gọi tôi là A-Rod
Đây là ba mươi cho ba mươi, ra khỏi sáu vị thần
Mọi người cho đến khi bạn xuất hiện với một đội hình thành công
Bricksquad, 1017 ra thân cây
Timbaland biết chopper go bra-rum-ba-bum
Billie Eilish, tôi đi sành điệu, Ivan Drago
Cổ tay Rocky, nigga, tôi đi lan truyền
Cửa tự tử lên, chạm vào Eiffel


Trên một thập tự giá bên cạnh Yeezy như họ đã đóng đinh bạn
Michael, Michael Jordan, Tyson, Michael Myers
Lấy mic và tôi là một kẻ giết người cho thuê, người đàn ông
Trên đường cao tốc, Dippin 'với IMA
Don Cheadle khi tôi grippin 'người đàn ông, anh bạn
Các ngươi

[Câu 2: Kanye West]
Tôi là anh ấy, tôi là anh ấy
Tôi, tôi, tôi là anh ấy, tôi là anh ấy
Tôi có thể phải thả Yeezy bơi
Chỉ, chỉ để Yeezy bơi
Cô ấy nói rằng Yeezy cần phải thả nó vào Windpipe (Windpipe của cô ấy)
Vẫn chưa gặp một người mà tôi không phải là vợ (không vợ)


Kể từ khi mẹ anh qua đời, anh không đúng (đã đúng)
Rich nigga shit, đây là một cuộc sống khác (cuộc sống khác nhau)
Chết tiệt quá nhiều mây, nơi bạn lấy đá của bạn? (Nhận đá của bạn)
Old School Audi, Man, SHIT Nice (shit đẹp)
Hai khớp treo ra khỏi ban công
Nếu một con chó cái khác cho tôi thuật giả kim
Nói cho tôi biết cuốn sách yêu thích của cô ấy là gì tôi đang xem
Cái gì, cái gì, cái gì, cái gì
Có bao nhiêu niggas đã dành cho tôi?
Bạn đã nói với bạn gái của bạn rằng bạn xuống rời đi? (Rời đi)

[Chorus: Kanye West & The Game]
Bạn thật may mắn
Bởi vì chúng tôi làm nó lớn, khét tiếng


Bạn thật may mắn
Bạn có một bức ảnh với các bạn mà không có nó
Bạn thật may mắn
Cô ấy là nhà vô địch đồ uống, cô ấy đã không
Tôi có thể nói, tôi có thể, tôi có thể nói (cô ấy là G.O.A.T)
Tôi có thể nói, tôi có thể, tôi có thể nói

[Câu 3: Dreezy]
Ayy, tôi rất may mắn
Tôi đặt các ngôi sao vào ceilin 'như một vật trang trí
Vâng, cơ thể bằng kính giờ rất tương xứng
Tôi dưới ba mươi tuổi với ba mươi như Forbes và shit
Bạn biết tôi đang ở với trò chơi nếu tất cả các niggas của tôi ném lên chữ b (chữ b)
Bạn biết tôi với bạn khi tôi nói điều đó không phải là bạn nói với tôi


Làm một nigga trắng chuyển pornhub của mình sang gỗ mun
Tôi đã đi từ Barrettes trong Chi 'để giữ cho Beretta sạch sẽ (Beretta sạch sẽ)
Giống như đụ một ngân hàng, tôi đếm nó giống như máy tính
Chúng tôi đi trước bạn một bước, mọi di chuyển đều được tính toán
Đừng hỏi tôi về các opps, chúng tôi trượt, họ đã sơ tán
Bạn đến với khối, bạn phải kiểm tra như một yêu cầu hành lý, Nigga
Big Dreez (Big Dreez)

[Interlude: Trò chơi]
Timbo nhà vua
Nigga, các ngươi đã có chúng ta ở Miami Writin 'trong một tháng
Chúng tôi giữ mười sáu đến hai

[Câu 4: Chiller]


Tôi đã nói với cô ấy cho tôi cổ như chim hồng hạc
Tú Tienes Novio, Numinatti Lingo
Kim cương như một tên vũ nữ thoát y, ngôi sao như Ringo
Tôi đang ở cùng bạn để tìm một người theo đạo Thiên chúa để hòa nhập
Mồ hôi xám, áo khoác chồn
Họ gon 'xem AK-47 talkin' tất cả những gì nhạc jazz, tôi là Kirilenko
Đêm qua, tôi đã ở Chi ', Sippin' Barefoot
Làm thế nào tôi kết thúc ở Paris với một ngón chân màu hồng?
Chỉ có hộ chiếu, thậm chí không yêu cầu nó
Khi bạn chạy xung quanh với các bạn, anh ấy đã nhận được tiền mặt cho nó (tiền mặt cho nó)
Balenciaga trong phòng khách (trong phòng khách)
Tôi thậm chí chưa mở hộp
Boxcar, Box Cutter, có những chiếc Niggas này được đóng hộp trong
Những gì bạn mong đợi từ một Nigga ra khỏi các dự án?


Không có cuộc thi (cuộc thi), tôi nói với cô ấy: "Trên giường, tôi
Bạn chỉ cần tin tưởng vào quá trình "(Quy trình)

[Chorus: Kanye West & The Game]
Bạn thật may mắn
Bởi vì chúng tôi làm nó lớn, khét tiếng
Bạn thật may mắn
Bạn có một bức ảnh với các bạn mà không có nó
Bạn thật may mắn
Cô ấy là nhà vô địch đồ uống, cô ấy đã không
Tôi có thể nói, tôi có thể, tôi có thể nói (cô ấy là G.O.A.T)
Tôi có thể nói, tôi có thể, tôi có thể nói

[Outro: Kanye West]


Tôi có thể nói, tôi có thể, tôi có thể nói
Tôi có thể nói, tôi có thể, tôi có thể nóiLyrics by Sanderlei

#sanderlei