MENU (C) (3)

BAMBA - LUCIANO 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

ft. BIA & AITCH | (Geenaro) (So, I'm goin' to Ghana) Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot
Tequila Azul, komm, gib mein Glas. International, guck, mein Babygyal

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


BAMBA - LUCIANO 「Lời bài hát」

ft. BIA & AITCH | (Geenaro) (So, I'm goin' to Ghana) Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot
Tequila Azul, komm, gib mein Glas. International, guck, mein Babygyal
GT3 durch Stadt, Aura Präsident
Reich durch mein Talent, Loco dekadent
Motherfucker, Flow wie Gunshots

[Chorus: Luciano, BIA & Aitch]
Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot
Tequila Azul, komm, gib mein Glas
International, guck, mein Babygyal
GT3 durch Stadt, Aura Präsident
Reich durch mein Talent, Loco dekadent
Motherfucker, Flow wie Gunshots
Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot
Tequila Azul, komm, gib mein Glas
International, guck, mein Babygyal
GT3 durch Stadt, Aura Präsident
Reich durch mein Talent, Loco dekadent
Motherfucker, Flow wie Gunshots (Ah-ah, yeah)

[Verse 1: Aitch]Draped in cash (Hahaha)
You got drip but the tunes don't stick 'cah tape was wack (Woo)
On my usual shit with the cutest chick when I'm sailin' past (Yeah, yeah)
Got her boobies lifted and as for the booty, she paid some racks
Look, I squeeze five tings in the backseat, if we get chased then I'm takin' laps (Skrrt, skrrt)
'016 got you tax-free, now I can't say what I paid in tax, huh (Shh)
D-drill beat, rap beat, trap beat, everyone spun if there's Aitch on that (Trust me)
Told these fuckers exactly them man are my sons, I don't take it back (Huh), yeah, yeah
Brand new Balenci' tracks, what I'm buyin' my Munich ting (Ah-ah)
And I might just buy her a bag, depending what mood I'm in (Okay)
Pull her hair out, hit it from the back, I make my girl lose her shit (Yeah)
Got my head down, put in the work, so wet, she makin' me lose my grip (Woo)

[Chorus: Luciano & BIA]


Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot
Tequila Azul, komm, gib mein Glas
International, guck, mein Babygyal
GT3 durch Stadt, Aura Präsident
Reich durch mein Talent, Loco dekadent
Motherfucker, Flow wie Gunshots (Uh)

[Verse 2: BIA]
Gunshot, gunshot
Smoke 'til my eyes get bloodshot (Grrah)
I'm givin' glam in my mugshot (Ayy)
I caught a buzz or whatnot (Uh)


I got some bands on headtops
I'm choosing violence, we dragged him up by his dreadlocks
They tryna put me in wedlock (Uh)
I got his head in a leg lock (Uh)
It cost a bag just to hear me speak
I caught a vibe with a sheikh (Trr)
I want a top shotta, this pussy not for the weak
I'm never leavin' my peak (Brrah)
Lock off, lock off, 458 with the top off
He's the one that's getting dropped off (Uh)
Police on me, I will not stop (Uh)
You bitches all on my knock-offs (Uh)

[Bridge: BIA]


I got enemies in my yard
I got Hennessy in my system
But I ride with faith in God
So I'm never gonna be a victim (Rrah)
I got enemies in my yard
I got Hennessy in my system
But I ride with faith in God
So I'm never gonna be a victim

[Chorus: Luciano & BIA]
Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots (Uh)
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot (Shit)
Tequila Azul, komm, gib mein Glas (Uh)


International, guck, mein Babygyal
GT3 durch Stadt, Aura Präsident
Reich durch mein Talent, Loco dekadent
Motherfucker, Flow wie Gunshots

[Verse 3: Luciano]
Yeah, shake like that
Bust down, Babe, meine Pretty Woman, ah (Mwuah)
Aura majestic, Gyal, stepp' in den Club dominant, ah (Boss)
Body fantastic, Gyal, hol noch mehr Imperial, ah (Boh-boh, boh-boh)
Aura majestic, Gyal, stepp' in den Club dominant (Ah)
Ohne Skandal in den Top-Ten-Charts
Immer noch Herz on the top, on God
Thottie locate in the suite, five stars


Und ich flieg' PJs, drive passenger
Body im Shape, deine Girls in love
Guck, she slides in my messenger
Ihr gefällt mein Vibe und mein Charisma
Wenn sie mich sieht, dann in Foreign Cars

[Chorus: Luciano]
Babe, come on, vamo', shake your bamba
Babe, vamo' danzar, auf Beat Backshots
Viel Dollar, Dollar, komm, trink ein'n Shot
Tequila Azul, komm, gib mein Glas
International, guck, mein Babygyal
GT3 durch Stadt, Aura Präsident
Reich durch mein Talent, Loco dekadent


Motherfucker, Flow wie Gunshots


BAMBA - LUCIANO 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


(Geenaro)
Babe, Vamo 'Danzar, Auf đánh bại Backshots
Viel Dollar, Dollar, Komm, Trink Ein'n Shot
Tequila Azul, Komm, Gib Mein Glas. Quốc tế, Guck, Mein Babygyal
GT3 Durch Stadt, Aura Präsident
Reich Durch Mein Talent, Loco Dekadent
Mẹ, người mẹ

[Chorus: Luciano, Bia & Aitch]
Babe, thôi nào, Vamo ', lắc bamba của bạn
Babe, Vamo 'Danzar, Auf đánh bại Backshots
Viel Dollar, Dollar, Komm, Trink Ein'n Shot


Tequila Azul, Komm, Gib Mein Glas
Quốc tế, Guck, Mein Babygyal
GT3 Durch Stadt, Aura Präsident
Reich Durch Mein Talent, Loco Dekadent
Mẹ, người mẹ
Babe, thôi nào, Vamo ', lắc bamba của bạn
Babe, Vamo 'Danzar, Auf đánh bại Backshots
Viel Dollar, Dollar, Komm, Trink Ein'n Shot
Tequila Azul, Komm, Gib Mein Glas
Quốc tế, Guck, Mein Babygyal
GT3 Durch Stadt, Aura Präsident
Reich Durch Mein Talent, Loco Dekadent
Motherfucker, Flow Wie Shots (Ah-Ah, Yeah)


[Câu 1: Aitch]
DRAPED bằng tiền mặt (hahaha)
Bạn có nhỏ giọt nhưng các giai điệu không dính vào băng cah là wack (woo)
Trên shit thông thường của tôi với con gà dễ thương nhất khi tôi đi thuyền (vâng, vâng)
Boobies của cô ấy được nâng lên và đối với chiến lợi phẩm, cô ấy đã trả một số giá đỡ
Hãy nhìn xem, tôi siết năm tings ở ghế sau, nếu chúng ta bị đuổi theo thì tôi là người (skrrt, skrrt)
016 đã miễn thuế cho bạn, bây giờ tôi không thể nói những gì tôi đã trả bằng thuế, huh (shh)
D-Drill Beat, Rap Beat, Bẫy Beat, Mọi người xoay quanh nếu có Aitch về điều đó (tin tôi đi)
Đã nói với những kẻ khốn kiếp chính xác là người đàn ông của tôi là con trai của tôi, tôi không lấy lại nó (hả), yeah, yeah
Bản nhạc hoàn toàn mới của Balenci, những gì tôi đang mua Munich Ting của tôi (ah-ah)
Và tôi có thể chỉ mua cho cô ấy một chiếc túi, tùy thuộc vào tâm trạng tôi đang ở (được)
Kéo tóc ra, đánh nó từ phía sau, tôi làm cho cô gái của tôi mất đi shit của cô ấy (yeah)
Đưa đầu tôi xuống, đặt vào công việc, thật ẩm ướt, cô ấy đã mất đi sự kìm kẹp của tôi (woo)


[Chorus: Luciano & Bia]
Babe, thôi nào, Vamo ', lắc bamba của bạn
Babe, Vamo 'Danzar, Auf đánh bại Backshots
Viel Dollar, Dollar, Komm, Trink Ein'n Shot
Tequila Azul, Komm, Gib Mein Glas
Quốc tế, Guck, Mein Babygyal
GT3 Durch Stadt, Aura Präsident
Reich Durch Mein Talent, Loco Dekadent
Mẹ, những phát súng Wie (uh)

[Câu 2: BIA]
Súng bắn, súng
Khói cho đến khi mắt tôi bị máu (Grrah)
Tôi đang givin 'quyến rũ trong Mugshot của tôi (Ayy)


Tôi đã bắt được một tiếng vang hoặc không có gì (uh)
Tôi có một số ban nhạc trên đầu
Tôi đang chọn bạo lực, chúng tôi đã kéo anh ta lên bởi sự sợ hãi của anh ta
Họ cố gắng đưa tôi vào giá thú (uh)
Tôi ngẩng đầu vào khóa chân (uh)
Nó tốn một cái túi chỉ để nghe tôi nói
Tôi đã bắt được một sự rung cảm với một sheikh (TRR)
Tôi muốn một shotta hàng đầu, âm hộ này không dành cho người yếu
Tôi không bao giờ là đỉnh cao của tôi (brrah)
Khóa, khóa, 458 với phần trên hết
Anh ấy là người bị bỏ rơi (uh)
Cảnh sát về tôi, tôi sẽ không dừng lại (uh)
Bạn chê bai tất cả trên những cú đánh của tôi (uh)


[Cầu: BIA]
Tôi có kẻ thù trong sân của tôi
Tôi đã có Hennessy trong hệ thống của mình
Nhưng tôi đi xe với niềm tin vào Chúa
Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ là nạn nhân (rrah)
Tôi có kẻ thù trong sân của tôi
Tôi đã có Hennessy trong hệ thống của mình
Nhưng tôi đi xe với niềm tin vào Chúa
Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ là nạn nhân

[Chorus: Luciano & Bia]
Babe, thôi nào, Vamo ', lắc bamba của bạn
Babe, Vamo 'Danzar, Auf đánh bại Backshots (uh)
Viel Dollar, Dollar, Komm, Trink Ein'n Shot (shit)


Tequila Azul, Komm, Gib Mein Glas (UH)
Quốc tế, Guck, Mein Babygyal
GT3 Durch Stadt, Aura Präsident
Reich Durch Mein Talent, Loco Dekadent
Mẹ, người mẹ

[Câu 3: Luciano]
Vâng, lắc như thế
Bust Down, Babe, Meine Pretty Woman, Ah (Mwuah)
Aura Majestic, Gyal, Stepp 'In Den Club chiếm ưu thế, AH (BOSS)
Body Fantastic, Gyal, Hol Noch Mehr Imperial, AH (Boh-Boh, Boh-Boh)
Aura Majestic, Gyal, Stepp 'In Den Club chiếm ưu thế (AH)
Ohne Skandal trong bảng xếp hạng hàng đầu của Den
Immer Noch Herz trên đỉnh, trên Chúa


Thottie định vị trong bộ, năm sao
Und ich flieg 'pjs, lái xe hành khách
Thân hình tôi hình dạng, những cô gái deine đang yêu
Guck, cô ấy trượt trong sứ giả của tôi
Ihr gefällt mein rung cảm charisma
Wenn Sie Mich Sieht, Dann trong ô tô nước ngoài

[Chorus: Luciano]
Babe, thôi nào, Vamo ', lắc bamba của bạn
Babe, Vamo 'Danzar, Auf đánh bại Backshots
Viel Dollar, Dollar, Komm, Trink Ein'n Shot
Tequila Azul, Komm, Gib Mein Glas
Quốc tế, Guck, Mein Babygyal
GT3 Durch Stadt, Aura Präsident


Reich Durch Mein Talent, Loco Dekadent
Mẹ, người mẹLyrics by Sanderlei

#sanderlei