MENU (C) (8)

Ritz - Lucii 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

(NR) Pressplay | LS Beats! Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks. Taking their soul and doing up Ritz, 666

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Ritz - Lucii 「Lời bài hát」

(NR) Pressplay | LS Beats! Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks. Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)




Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Verse 1]
It’s voodoo living and juju dippings
I grip on my Anglo and give it a swing (Swoo)
Man know me, I'm a well known paigon
Living all mad with my juju sins (Voodoo)
Everyone love talk about violence
But violence is not what they’re on (Mad)
They just wanna rap and blow off their songs
I just wanna crash and take away sons
How many man been got-got, ran off and left their bro, their bruce? (Loads)



So why did they hop on tracks in the booth? (Why?)
What did you mean your bro didn’t off his goose?
I banged, kicked then stamped on him
Have my Jordan S all looking like Loubs (LOL)
Then I got away 'cause I’m lucky Luc' (Mad, mad)

[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)


Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Verse 2]
If you saw what I did that day in Brookmill Park, you’d stay at home
I backed my blade, I grabbed his neck
I splashed him down, I felt his bones
Call me a psycho, madman
No regret when I hop out, kebab man (Splash)
The jakes stopped me with my mask
I told them I’m just a fan of the Batman (LOL)
No matter what juj I bang
If I expose these man I’m nicked (Demon, demon, demon)


They call me the Devil
I wipe my blade then praise to 6 (666)
Right now I’m on a pending case
But voodoo might just get that rid (Oh yeah)
Shit, I fucking hope it does
I’m way too busy to go in the bin (Mad)
I put Naseem up in my zoot
Kick my feet up then play this tune
Got no respect, that neek is dead
And I can’t lie, I’m fucking zoom (What?)
For any pagan that thinks they're bad
Come buck Lucii, show me what’s cooking (Wagwan)
Wanna run off but he couldn’t
Naseem got bun that’s good riddance (Goodnight)



[Chorus]
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick? (Yuck)
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick? (Ouch)
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666

[Outro]


Have you ever done sat in a bando, looked at the cats and felt so sick?
Have you ever done grip on a Rambo, got no sheath, it’s cutting your dick?
Got war with the paigons, staying equipped
Backing your yank and dipping up pricks
Taking their soul and doing up Ritz, 666
LS Beats


Ritz - Lucii 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Nhịp đập! Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm?
Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa?
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên chích. Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666

[Điệp khúc]
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm? (Kinh quá)


Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa? (Ouch)
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm? (Kinh quá)
Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa? (Ouch)
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666

[Câu 1]
Nó Voodoo Living và Juju Dippings
Tôi nắm lấy Anglo của mình và cho nó một cú swing (Swoo)
Người đàn ông biết tôi, tôi là một paigon nổi tiếng


Sống tất cả điên cuồng với tội lỗi Juju của tôi (voodoo)
Mọi người đều thích nói về bạo lực
Nhưng bạo lực không phải là những gì họ làm (điên)
Họ chỉ muốn rap và thổi bay các bài hát của họ
Tôi chỉ muốn gặp nạn và lấy đi con trai
Có bao nhiêu người đàn ông đã được Got-got, chạy đi và rời khỏi người anh em của họ, Bruce của họ? (Tải)
Vậy tại sao họ lại nhảy vào các bài hát trong gian hàng? (Tại sao?)
Ý bạn là gì, người anh em của bạn đã không ra khỏi ngỗng của anh ấy?
Tôi đập, đá sau đó đóng dấu vào anh ta
Có tất cả Jordan của tôi trông giống như Loubs (lol)
Sau đó, tôi đã đi 'vì tôi may mắn Luc' (điên, điên)

[Điệp khúc]
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm? (Kinh quá)


Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa? (Ouch)
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm? (Kinh quá)
Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa? (Ouch)
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666

[Câu 2]
Nếu bạn thấy những gì tôi đã làm ngày hôm đó ở Công viên Brookmill, bạn sẽ ở nhà
Tôi ủng hộ lưỡi kiếm của mình, tôi nắm lấy cổ anh ấy
Tôi văng anh ta xuống, tôi cảm thấy xương của anh ta


Gọi tôi là một kẻ tâm thần, người điên
Không hối tiếc khi tôi nhảy ra, Kebab Man (Splash)
The Jakes ngăn tôi bằng mặt nạ của tôi
Tôi đã nói với họ rằng tôi chỉ là một fan hâm mộ của Người dơi (LOL)
Không có vấn đề gì juj tôi đập
Nếu tôi phơi bày những người đàn ông này, tôi có biệt danh (quỷ, quỷ, quỷ)
Họ gọi tôi là ma quỷ
Tôi lau lưỡi kiếm của mình sau đó khen ngợi đến 6 (666)
Ngay bây giờ tôi đang trong một trường hợp đang chờ xử lý
Nhưng Voodoo có thể chỉ cần thoát khỏi đó (oh yeah)
Chết tiệt, tôi hy vọng nó
Tôi quá bận rộn để đi vào thùng (điên)
Tôi đặt naseem lên trong zoot của tôi
Đá chân tôi lên sau đó chơi giai điệu này


Không có sự tôn trọng, rằng Neek đã chết
Và tôi có thể nói dối, tôi đã zoom chết tiệt (cái gì?)
Đối với bất kỳ người ngoại đạo nào nghĩ rằng họ xấu
Hãy đến Buck Lucii, cho tôi xem những gì nấu ăn (Wagwan)
Muốn chạy đi nhưng anh ấy không thể
Naseem có Bun mà Riddance Good Riddance (Goodnight)

[Điệp khúc]
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm? (Kinh quá)
Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa? (Ouch)
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm? (Kinh quá)


Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa? (Ouch)
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666

[Outro]
Bạn đã bao giờ thực hiện ngồi trong một bando, nhìn những con mèo và cảm thấy rất ốm?
Bạn đã bao giờ nắm bắt được một chiếc Rambo, không có vỏ bọc, nó cắt tinh ranh của bạn chưa?
Có chiến tranh với Paigons, được trang bị
Sao lưu Yank của bạn và nhúng lên
Đưa tâm hồn của họ và làm lên Ritz, 666
Nhịp đập LS



Lyrics by Sanderlei

#sanderlei