MENU (C) (8)

Screaming Suicide - Metallica 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Welcome to this life
Born into the fight
Here to claim your dream
Look you in the eye

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Screaming Suicide - Metallica 「Lời bài hát」

Welcome to this life
Born into the fight
Here to claim your dream
Look you in the eye
Patch the broken sky
Craving dopamine
Then my voice appears
Teaching you of fears
Are you good enough?
You don't recognize
Head is full of lies
You should just give up


[Pre-Chorus]
Listen well, better listen well
Listen well, better listen well

[Chorus]
Don't ever speak my name
Remember you're to blame
Keep me inside
Keep me inside
My name is suicide

[Verse 2]
Curse another day
Spirit locked away


Punish and deprive
Hate to be awake
Living a mistake
More dead than alive
Then a voice appears
Whisper in your ears
You are good enough
Throwing down a rope
A lifeline of hope
Never give you up

[Pre-Chorus]
Listen well, better listen well
Listen well, better listen well[Chorus]
Don't ever speak my name
Remember you're to blame
Keep me inside
Keep me inside
My name is suicide

[Guitar Solo]

[Refrain]
Terrified in sleepless nights
Caught in spotlight, dead to rights
Isolate and fight your mind


Tellin' you you're left behind

[Guitar Solo]

[Bridge]
My lying voice inside
Keeps drinking cyanide
And no more can you run
Into the sun

[Refrain]
Terrified, sleepless nights
Caught in spotlight dead to rights
Isolate and fight your mind


Tellin' you you're left behind

[Chorus]
And now you speak my name
You've given back the blame
Keep me deep inside
Don't you keep me inside
Screaming suicide

[Outro]
Now that I'm exposed inside
Shined a light on cyanide
I'm no longer needed here
Now you've faced your biggest fear


(Nice)


Screaming Suicide - Metallica 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Chào mừng đến với cuộc sống này
Sinh ra trong cuộc chiến
Ở đây để khẳng định giấc mơ của bạn
Nhìn vào mắt bạn
Vẽ bầu trời tan vỡ
Thèm dopamine
Sau đó, giọng nói của tôi xuất hiện
Dạy bạn về nỗi sợ hãi
Bạn có đủ tốt không?
Bạn không nhận ra
Đầu đầy lời nói dối
Bạn chỉ nên từ bỏ[Công việc trước]
Nghe tốt, lắng nghe tốt hơn
Nghe tốt, lắng nghe tốt hơn

[Điệp khúc]
Đừng bao giờ nói tên tôi
Hãy nhớ rằng bạn đã đổ lỗi
Giữ tôi bên trong
Giữ tôi bên trong
Tên tôi là tự sát

[Câu 2]
Nguyền rủa một ngày khác


Thần bị khóa
Trừng phạt và tước đoạt
Ghét phải tỉnh táo
Sống một sai lầm
Chết nhiều hơn sống
Sau đó, một giọng nói xuất hiện
Thì thầm vào tai bạn
Bạn đủ tốt
Ném xuống một sợi dây
Một huyết mạch của hy vọng
Đừng bao giờ từ bỏ bạn

[Công việc trước]
Nghe tốt, lắng nghe tốt hơn


Nghe tốt, lắng nghe tốt hơn

[Điệp khúc]
Đừng bao giờ nói tên tôi
Hãy nhớ rằng bạn đã đổ lỗi
Giữ tôi bên trong
Giữ tôi bên trong
Tên tôi là tự sát

[Đồ chơi guitar]

[Ngưng]
Kinh hoàng trong những đêm mất ngủ
Bị bắt trong ánh đèn sân khấu, chết theo quyền


Cô lập và chống lại tâm trí của bạn
Nói với bạn rằng bạn đang bị bỏ lại phía sau

[Đồ chơi guitar]

[Cầu]
Giọng nói dối của tôi bên trong
Tiếp tục uống xyanua
Và không còn bạn có thể chạy
Vào mặt trời

[Ngưng]
Đêm kinh hoàng, mất ngủ
Bị bắt trong ánh sáng đã chết theo quyền


Cô lập và chống lại tâm trí của bạn
Nói với bạn rằng bạn đang bị bỏ lại phía sau

[Điệp khúc]
Và bây giờ bạn nói tên tôi
Bạn đã trả lại sự đổ lỗi
Giữ tôi sâu bên trong
Đừng giữ tôi bên trong
La hét tự tử

[Outro]
Bây giờ tôi đang tiếp xúc bên trong
Chiếu sáng một ánh sáng trên xyanua
Tôi không còn cần thiết ở đây


Bây giờ bạn đã phải đối mặt với nỗi sợ hãi lớn nhất của bạn
(Đẹp)Lyrics by Sanderlei

#sanderlei