MENU (C) (8)

Calm Down (Selena Gomez Remix) - Dịch sang tiếng Việt - Rema 「Lời bài hát」

Vibez! Oh, no! Another banger! Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown
Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh
If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga-oh, oh, yanga-oh

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Calm Down (Selena Gomez Remix) 「Lời bài hát」 - Rema

Vibez! Oh, no! Another banger! Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown
Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh
If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga-oh, oh, yanga-oh
No, tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love, hmm

[Verse 1: Rema & Selena Gomez]
I see this fine girl, for my party, she wear yellow
Every other girl they dey do too much, but this girl mellow
Naim, I dey find situation, I go use take tell am "Hello"
Finally, I find way to talk to the girl, but she no wan' follow
Who you come dey form for? Woah (Mhmm)
Why you no wan' conform? Woah (Mhmm)
Then I start to feel her bum-bum, woah (Mhmm)
But she dey gimme small, small, woah
I know say she sabi pass that one, one (Mhmm)
But she feeling insecure, woah
Cause her friends go dey gum her like chewing gum, woah (Mhmm)
Go dey gum her like chewing gum, oh-woah

[Verse 2: Selena Gomez]
Yeah, I know I look shy but for you I get down, oh, woah
And my hips make you cry when I'm moving around you (Yeah)Do it once, do it twice (Do it twice)
I push back, you hold me tight
Get a taste for a night

[Chorus: Selena Gomez, Selena Gomez & Rema]
Baby, show me you can calm down, calm down
Dance with me and take the lead now, lead now (Lead now)
Got you so high that you can't come down, come down
Don't you ask, you know you're allowed, allowed (Oh, no)
When it's you, I can't say no-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Baby, give me lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love, mm-hmm


[Verse 3: Rema & Selena Gomez]
As I reach my house, I say make a rest small, oh-woah (Make a rest small, oh-woah)
As me I wake up na she dey my mind, oh-woah (Na she dey my mind, oh-woah)
Day one, day two-wo, I no fit foc-o-us (I no fit focus)
Na so me I call am, say "Make we link up", oh-woah (I say make we link up, oh-woah)
Got my hand on your heart, now, I can feel it race
If I leave then you say you can never love again
Wanna give you it all but can't promise that I'll stay
And that's the risk you take (You take)

[Chorus: Rema, Rema & Selena Gomez, Selena Gomez]
Baby, calm down, calm down
Girl, this your body e put in my heart for lockdown, for lockdown, oh, lockdown
Girl, you sweet like Fanta, ooh, Fanta, ooh


If I tell you say, "I love you", you no dey form yanga, oh, oh, yanga, oh
No tell me no, no, no, no, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (Your love, your love)
Baby, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love
You got me like woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah-woah
Shawty, come gimme your lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love (Oh, woah), hmm

[Outro: Selena Gomez]
Your love


Calm Down (Selena Gomez Remix) - Dịch sang tiếng Việt - Rema 「Lời bài hát」


Vibez! Ôi không! Một tiếng nổ khác! Em bé, bình tĩnh, bình tĩnh lại
Cô gái, cơ thể của bạn e đặt vào trái tim tôi để khóa, để khóa, ồ, khóa
Cô gái, bạn ngọt ngào như Fanta, Ooh, Fanta, ooh
Nếu tôi nói với bạn nói: "Tôi yêu bạn", bạn không có hình thức dey yanga-oh, oh, yanga-oh


Không, cho tôi biết không, không, không, không, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Em yêu, hãy đến với lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love-love
Bạn có tôi như Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah
Shawty, hãy đến với lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love, hmm

[Câu 1: Rema & Selena Gomez]
Tôi thấy cô gái tốt này, cho bữa tiệc của tôi, cô ấy mặc màu vàng
Mọi cô gái khác họ làm quá nhiều, nhưng cô gái này êm dịu
Naim, tôi tìm thấy tình huống, tôi đi sử dụng Tell AM "Xin chào"
Cuối cùng, tôi tìm cách nói chuyện với cô gái, nhưng cô ấy không theo dõi
Bạn đến Dey Form cho ai? Woah (MHMM)
Tại sao bạn không phù hợp với wan? Woah (MHMM)
Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy bum của cô ấy, woah (mhmm)


Nhưng cô ấy dey gimme nhỏ, nhỏ, woah
Tôi biết nói rằng cô ấy Sabi vượt qua cái đó, một (MHMM)
Nhưng cô ấy cảm thấy không an toàn, woah
Vì bạn bè của cô ấy đi ney gum cô ấy như nhai kẹo cao su, woah (mhmm)
GO DEY GUM cô ấy như nhai kẹo cao su, oh-woah

[Câu 2: Selena Gomez]
Vâng, tôi biết tôi trông nhút nhát nhưng đối với bạn, tôi xuống, oh, woah
Và hông của tôi làm cho bạn khóc khi tôi di chuyển xung quanh bạn (vâng)
Làm điều đó một lần, làm điều đó hai lần (làm điều đó hai lần)
Tôi đẩy lùi, bạn giữ tôi thật chặt
Nhận một hương vị cho một đêm

[Chorus: Selena Gomez, Selena Gomez & Rema]


Em yêu, cho tôi thấy em có thể bình tĩnh lại, bình tĩnh lại
Khiêu vũ với tôi và dẫn đầu ngay bây giờ, dẫn đầu ngay bây giờ (dẫn đầu ngay bây giờ)
Có bạn cao đến mức bạn không thể xuống, đi xuống
Bạn không hỏi, bạn biết bạn được phép, được phép (oh, không)
Khi đó là bạn, tôi không thể nói không-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh
Em bé, cho tôi lo-lo-lo-lo-lo-lo-love-love
Bạn có tôi như Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah
Shawty, hãy đến với lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love, mm-hmm

[Câu 3: Rema & Selena Gomez]
Khi tôi đến nhà tôi, tôi nói hãy nghỉ ngơi nhỏ, oh-woah (nghỉ ngơi nhỏ, oh-woah)
Khi tôi, tôi thức dậy na cô ấy làm suy nghĩ của tôi, oh-woah (na cô ấy làm suy nghĩ của tôi, oh-woah)
Ngày thứ nhất, ngày hai-wo, tôi không phù hợp với foc-o-us (tôi không tập trung phù hợp)
Na Vì vậy, tôi gọi là AM, nói "Làm cho chúng tôi liên kết", oh-woah (tôi nói hãy làm chúng tôi liên kết lên, oh-woah)


Có được trái tim của tôi, bây giờ, tôi có thể cảm thấy nó chạy đua
Nếu tôi rời đi thì bạn nói rằng bạn không bao giờ có thể yêu nữa
Muốn cho bạn tất cả nhưng không thể hứa rằng tôi sẽ ở lại
Và đó là rủi ro bạn chấp nhận (bạn chịu)

[Chorus: Rema, Rema & Selena Gomez, Selena Gomez]
Em bé, bình tĩnh, bình tĩnh lại
Cô gái, cơ thể của bạn e đặt vào trái tim tôi để khóa, để khóa, ồ, khóa
Cô gái, bạn ngọt ngào như Fanta, Ooh, Fanta, ooh
Nếu tôi nói với bạn rằng "Tôi yêu bạn", bạn không có hình thức dey, oh, oh, yanga, oh
Không nói tôi không, không, không, không, woah, woah, woah, woah
Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh (tình yêu của bạn, tình yêu của bạn)
Em yêu, hãy đến với lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love-love
Bạn có tôi như Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah-Woah


Shawty, hãy đến với lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love

[Outro: Selena Gomez]
Tình yêu của bạnLyrics by Sanderlei

#sanderlei