MENU (C) (3)

Belki - Dedublüman 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Akustik | Omzumda işlemediğim günahlar
Sözlerimde riya var, kederimde bir aşk
Görüyor mu?

#sanderlei #lyrics #TikTok #REMIX


Belki - Dedublüman 「Lời bài hát」

Akustik | Omzumda işlemediğim günahlar
Sözlerimde riya var, kederimde bir aşk
Görüyor mu?

[Nakarat]
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı, zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım

[Bölüm 2]
Duyamadım, gidişin sessizdi
Bilemem ki ben yarın sessizce döner misin
Sanmam ki

[Nakarat]
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı, zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım

[Çıkış]
Sanmam ki
Belki de yanlıştı doğrularım
Aşkını, sevgini sorguladım
Yolların kapalıydı, zorlamadım
Öldürdüm çiçeğimi, yaşatamadım
Belki - Dedublüman 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Tội lỗi tôi không phạm phải trên vai
Có sự giả hình trong lời nói của tôi, một tình yêu trong nỗi buồn của tôi
Anh ấy có nhìn thấy không?

[Điệp khúc]
Có lẽ tôi đã sai
Tôi đã đặt câu hỏi cho tình yêu của bạn, tình yêu của bạn
Cách của bạn đã bị đóng cửa, tôi đã không ép buộc nó
Tôi đã giết bông hoa của mình, tôi không thể giữ nó sống

[Phần 2]
Tôi không thể nghe thấy, bạn rời đi là im lặng
Tôi không biết liệu tôi sẽ trở lại trong im lặng vào ngày mai


Tôi không nghĩ

[Điệp khúc]
Có lẽ tôi đã sai
Tôi đã đặt câu hỏi cho tình yêu của bạn, tình yêu của bạn
Cách của bạn đã bị đóng cửa, tôi đã không ép buộc nó
Tôi đã giết bông hoa của mình, tôi không thể giữ nó sống

[Lối ra]
Tôi không nghĩ
Có lẽ tôi đã sai
Tôi đã đặt câu hỏi cho tình yêu của bạn, tình yêu của bạn
Cách của bạn đã bị đóng cửa, tôi đã không ép buộc nó
Tôi đã giết bông hoa của mình, tôi không thể giữ nó sống
Lyrics by Sanderlei

#sanderlei