MENU (C)

Emkal - Oublie-moi - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Nehzia on the track. Damn Ney, your keys are fire. No, no
Na, na (Na, na). Mmh, eh (Eh, eh). Tu m'l'as mise à l'envers (Oh, ouh)
Eh! J'comptais sur toi. Na, na, na (Na, na, na)
Mon cœur, j'avais du mal à le donner, tu as pas fait c'que tu m'as promis

#sanderlei #Emkal #CoeurOuvert #TaylorSwift #lyrics #TikTok #REMIX


Emkal - Oublie-moi (Lời bài hát)

Nehzia on the track. Damn Ney, your keys are fire. No, no
Na, na (Na, na). Mmh, eh (Eh, eh). Tu m'l'as mise à l'envers (Oh, ouh)
Eh! J'comptais sur toi. Na, na, na (Na, na, na)
Mon cœur, j'avais du mal à le donner, tu as pas fait c'que tu m'as promis
J't'ai fait confiance, je l'ai regretté, avec du temps, j'm'en suis remis
C'est d'ma faute, j'aurais pas dû, la trahison, ça fait mal mais ça peut pas m'tuer
Tu comptais pour moi, j't'ai tout donné, le refaire une autre fois ? Plus jamais

[Pré-refrain]
Les yeux vers les cieux (Vers les cieux), mon cœur, tu l'as fendu en deux
Tu as brisé c'qui m'était le plus précieux

[Refrain]
J't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)
Ah, j't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)

[Post-refrain]
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais)
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais, ah)

[Couplet 2]Du coup, j'ai compris (Ouais) qu'on n'était pas les mêmes (Na, na)
Oublie-moi, fais ta route et je fais la mienne (Ouais, ouais)
J'ai pas la haine, le meilleur, je te le souhaite (Je te le souhaite)
Mais reviens plus jamais, tu es sortie de ma tête
Avant, j'regardais toutes nos photos et j'me demandais qui avait fauté
Tu comptais pour moi, j't'ai tout donné, le refaire une autre fois ? Plus jamais

[Pré-refrain]
Les yeux vers les cieux, mon cœur, tu l'as fendu en deux
Tu as brisé c'qui m'était le plus précieux

[Refrain]
J't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)


Ah, j't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers (Tu m'l'as mise à l'envers)
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même (Faut qu'compter sur soi-même)

[Post-refrain]
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais)
Oublie-moi, moi, moi, moi, moi (Oublie-moi)
Oublie-moi, moi, moi, c'est fait
Oublie-moi, moi, on s'reverra plus jamais (Plus jamais)

[Outro]
Oublie-moi
Nan, oublie-moi


Nan, oublie-moi
On s'reverra jamais
J't'ai fait confiance mais tu m'l'as mise à l'envers
J'comptais sur toi mais tu m'as montré qu'il faut qu'compter sur soi-même


Emkal - Oublie-moi - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Nehzia trên đường đua. Ney chết tiệt, chìa khóa của bạn là lửa. Không không
NA, NA (NA, NA). Mmh, eh (eh, eh). Bạn đặt nó lộn ngược (oh, ouh)
Chào! Tôi đã tin tưởng vào bạn. NA, NA, NA (NA, NA, NA)
Trái tim tôi, tôi đã gặp khó khăn khi cho nó, bạn đã không làm những gì bạn đã hứa với tôi
Tôi tin tưởng bạn, tôi đã hối hận, với thời gian, tôi đã vượt qua nó
Đó là lỗi của tôi, tôi không nên có, phản bội, nó đau nhưng nó không thể giết chết tôi
Bạn quan trọng với tôi, tôi đã cho bạn mọi thứ, làm lại một lần nữa? Không bao giờ lặp lại

[Công việc trước]


Mắt lên bầu trời (đến bầu trời), trái tim tôi, bạn chia nó thành hai
Bạn đã phá vỡ những gì quý giá nhất đối với tôi

[Điệp khúc]
Tôi tin tưởng bạn nhưng bạn đặt nó lộn ngược (bạn đặt nó lộn ngược)
Tôi đã tin tưởng vào bạn nhưng bạn đã cho tôi thấy rằng bạn phải dựa vào chính mình (bạn phải dựa vào chính mình)
Ah, tôi tin tưởng bạn nhưng bạn đặt nó lộn ngược (bạn đặt nó lộn ngược)
Tôi đã tin tưởng vào bạn nhưng bạn đã cho tôi thấy rằng bạn phải dựa vào chính mình (bạn phải dựa vào chính mình)

[Hợp xướng]
Quên tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Quên tôi đi, tôi, tôi, nó đã xong
Quên tôi đi, tôi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau (không bao giờ nữa)
Quên tôi, tôi, tôi, tôi, tôi


Quên tôi đi, tôi, tôi, nó đã xong
Quên tôi đi, tôi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa (không bao giờ nữa, À)

[Câu 2]
Đột nhiên, tôi hiểu (vâng) rằng chúng tôi không giống nhau (na, na)
Quên tôi đi, đi theo cách của bạn và tôi đi của tôi (vâng, vâng)
Tôi không có sự ghét bỏ, điều tốt nhất, tôi chúc bạn (tôi chúc bạn)
Nhưng đừng bao giờ quay lại nữa, bạn đã ra khỏi đầu tôi
Trước đây, tôi đã xem tất cả các bức ảnh của chúng tôi và tôi tự hỏi ai đã làm sai
Bạn quan trọng với tôi, tôi đã cho bạn mọi thứ, làm lại một lần nữa? Không bao giờ lặp lại

[Công việc trước]
Mắt lên bầu trời, trái tim tôi, bạn chia nó thành hai
Bạn đã phá vỡ những gì quý giá nhất đối với tôi[Điệp khúc]
Tôi tin tưởng bạn nhưng bạn đặt nó lộn ngược (bạn đặt nó lộn ngược)
Tôi đã tin tưởng vào bạn nhưng bạn đã cho tôi thấy rằng bạn phải dựa vào chính mình (bạn phải dựa vào chính mình)
Ah, tôi tin tưởng bạn nhưng bạn đặt nó lộn ngược (bạn đặt nó lộn ngược)
Tôi đã tin tưởng vào bạn nhưng bạn đã cho tôi thấy rằng bạn phải dựa vào chính mình (bạn phải dựa vào chính mình)

[Hợp xướng]
Quên tôi, tôi, tôi, tôi, tôi
Quên tôi đi, tôi, tôi, nó đã xong
Quên tôi đi, tôi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau (không bao giờ nữa)
Quên tôi, tôi, tôi, tôi, tôi (quên tôi)
Quên tôi đi, tôi, tôi, nó đã xong
Quên tôi đi, tôi, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau (không bao giờ nữa)[Kết thúc]
Quên tôi đi
Không, quên tôi
Không, quên tôi
Chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa
Tôi tin tưởng bạn nhưng bạn đặt nó lộn ngược
Tôi đã tin tưởng vào bạn nhưng bạn đã cho tôi thấy rằng bạn chỉ phải tin tưởng vào chính mìnhSanderlei Sanderlei

#sanderlei