MENU (C)

Taylor Swift - Dear Reader - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Dear reader, if it feels like a trap
You're already in one
Dear reader, get out your map
Pick somewhere and just run

#sanderlei #TaylorSwift #DearReader #lyrics #TikTok #REMIX


Taylor Swift - Dear Reader (Lời bài hát)

Dear reader, if it feels like a trap
You're already in one
Dear reader, get out your map
Pick somewhere and just run
Dear reader, burn all the files
Desert all your past lives
And if you don't recognize yourself
That means you did it right

[Chorus]
Never take advice from someone who's falling apart
Never take advice from someone who's falling apart

[Verse 2]
Dear reader, bend when you can
Snap when you have to
Dear reader, you don't have to answer
Just 'cause they asked you
(You should find another)
Dear reader, the greatest of luxuries is your secrets
Dear reader, when you aim at the devil
Make sure you don't miss

[Chorus]
Never take advice from someone who's falling apart
Never take advice from someone who's falling apart
[Bridge]
So I wander through these nights
I prefer hiding in plain sight
My fourth drink in my hand
These desperate prayers of a cursed man
Spilling out to you for free
But darling, darling, please
You wouldn't take my word for it if you knew who was talking
If you knew where I was walking
To a house, not a home, all alone 'cause nobody's there
Where I pace in my pen and my friends found friends who care
No one sees when you lose when you're playing solitaire

[Outro]


You should find another guiding light, guiding light
But I shine so bright
You should find another guiding light, guiding light
But I shine so bright
You should find another, you should find another (Guiding light)
Find another, you should find another
You should find another


Taylor Swift - Dear Reader - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Độc giả thân mến, nếu nó cảm thấy như một cái bẫy
Bạn đã ở trong một
Người đọc thân mến, Hãy thoát ra khỏi bản đồ của bạn
Chọn một nơi nào đó và chỉ chạy
Người đọc thân mến, đốt tất cả các tập tin
Sa mạc tất cả kiếp trước của bạn


Và nếu bạn không nhận ra chính mình
Điều đó có nghĩa là bạn đã làm đúng

[Điệp khúc]
Đừng bao giờ nhận lời khuyên từ một người đang sụp đổ
Đừng bao giờ nhận lời khuyên từ một người đang sụp đổ

[Câu 2]
Độc giả thân mến, uốn cong khi bạn có thể
Chụp khi bạn phải
Người đọc thân mến, bạn không cần phải trả lời
Chỉ là vì họ đã hỏi bạn
(Bạn nên tìm người khác)
Độc giả thân mến, những thứ xa xỉ nhất là bí mật của bạn


Độc giả thân mến, khi bạn nhắm vào ma quỷ
Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ

[Điệp khúc]
Đừng bao giờ nhận lời khuyên từ một người đang sụp đổ
Đừng bao giờ nhận lời khuyên từ một người đang sụp đổ

[Cầu]
Vì vậy, tôi đi lang thang qua những đêm này
Tôi thích trốn trong tầm nhìn rõ hơn
Đồ uống thứ tư của tôi trong tay tôi
Những lời cầu nguyện tuyệt vọng của một người đàn ông bị nguyền rủa
Tràn ra cho bạn miễn phí
Nhưng em yêu, làm ơn, làm ơn


Bạn sẽ không nhận lời của tôi nếu bạn biết ai đang nói chuyện
Nếu bạn biết tôi đang đi đâu
Đến một ngôi nhà, không phải là một ngôi nhà, tất cả một mình vì không ai ở đó
Nơi tôi tăng tốc trong cây bút của tôi và những người bạn của tôi đã tìm thấy những người bạn quan tâm
Không ai nhìn thấy khi bạn thua khi bạn chơi solitaire

[Outro]
Bạn nên tìm một ánh sáng hướng dẫn khác, hướng dẫn ánh sáng
Nhưng tôi tỏa sáng rất sáng
Bạn nên tìm một ánh sáng hướng dẫn khác, hướng dẫn ánh sáng
Nhưng tôi tỏa sáng rất sáng
Bạn nên tìm một cái khác, bạn nên tìm một (hướng dẫn ánh sáng)
Tìm người khác, bạn nên tìm một
Bạn nên tìm một
Sanderlei Sanderlei

#sanderlei