MENU (C)

HAZE - 5 Seconds of Summer 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

I put on a suit, I put on a tie
And if I'm with you, I'll never die
That was a moment in time that comes from farthest away
And when I open my eyes, I hope to see your face

#BLACKPINK #lyrics #sanderlei #TikTok #REMIX


HAZE - 5 Seconds of Summer 「Lời bài hát」

I put on a suit, I put on a tie
And if I'm with you, I'll never die
That was a moment in time that comes from farthest away
And when I open my eyes, I hope to see your face

[Chorus: Calum]
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
It's a hell of a ride (Lovin' you)
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on


It's a hell of a ride (Lovin' you)
[Verse 2: Ashton, Luke]
Whеn I moved to California, when I lived with three lil' boys
Whеn I didn't even know ya, when I was givin' up
Ventura was a ghost town, the city broke my heart, heart
I watched the weeks fly by, I'm by myself and you're not there
Don't matter how long, I still care
And when you pick me up, no, I don't have to play pretend
And I am human once again

[Chorus: Calum]
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on


It's a hell of a ride (Lovin' you)
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
It's a hell of a ride (Lovin' you)

[Instrunental Break]

[Bridge: Luke & Calum]
That was a moment in time that comes from farthest away
And when I open my eyes, I hope to see your face

[Chorus: Calum, Luke]
Got me feelin' alright when the feeling's all gone


Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
It's a hell of a ride (Lovin' you)
Got me feelin' alright when the feeling's all gone
Got me feelin' uptight every moment you're gone
Got a piece of your mind and I'm tryna hold on
(And I'm tryna hold on, it's a hell of a ride)
It's a hell of a ride (Lovin' you)


HAZE - 5 Seconds of Summer 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Tôi mặc một bộ đồ, tôi mặc một chiếc cà vạt
Và nếu tôi ở bên bạn, tôi sẽ không bao giờ chết
Đó là một thời điểm đến từ xa nhất
Và khi tôi mở mắt ra, tôi hy vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của bạn


[Chorus: Calum]
Khiến tôi cảm thấy ổn khi cảm giác biến mất
Đã khiến tôi cảm thấy tăng mạnh mỗi khoảnh khắc bạn đã biến mất
Có một phần tâm trí của bạn và tôi cố gắng giữ
Đó là một chuyến đi địa ngục (yêu bạn)
Khiến tôi cảm thấy ổn khi cảm giác biến mất
Đã khiến tôi cảm thấy tăng mạnh mỗi khoảnh khắc bạn đã biến mất
Có một phần tâm trí của bạn và tôi cố gắng giữ
Đó là một chuyến đi địa ngục (yêu bạn)
[Câu 2: Ashton, Luke]
Tôi đã chuyển đến California, khi tôi sống với ba chàng trai
Tôi thậm chí không biết bạn, khi tôi đang givin '
Ventura là một thị trấn ma, thành phố làm tan nát trái tim tôi, trái tim
Tôi đã xem những tuần trôi qua, tôi là một mình và bạn không ở đó


Không quan trọng bao lâu, tôi vẫn quan tâm
Và khi bạn đón tôi, không, tôi không cần phải chơi giả vờ
Và tôi là con người một lần nữa

[Chorus: Calum]
Khiến tôi cảm thấy ổn khi cảm giác biến mất
Đã khiến tôi cảm thấy tăng mạnh mỗi khoảnh khắc bạn đã biến mất
Có một phần tâm trí của bạn và tôi cố gắng giữ
Đó là một chuyến đi địa ngục (yêu bạn)
Khiến tôi cảm thấy ổn khi cảm giác biến mất
Đã khiến tôi cảm thấy tăng mạnh mỗi khoảnh khắc bạn đã biến mất
Có một phần tâm trí của bạn và tôi cố gắng giữ
Đó là một chuyến đi địa ngục (yêu bạn)


[Nghỉ dụng cụ]

[Cầu: Luke & Calum]
Đó là một thời điểm đến từ xa nhất
Và khi tôi mở mắt ra, tôi hy vọng sẽ nhìn thấy khuôn mặt của bạn

[Chorus: Calum, Luke]
Khiến tôi cảm thấy ổn khi cảm giác biến mất
Đã khiến tôi cảm thấy tăng mạnh mỗi khoảnh khắc bạn đã biến mất
Có một phần tâm trí của bạn và tôi cố gắng giữ
Đó là một chuyến đi địa ngục (yêu bạn)
Khiến tôi cảm thấy ổn khi cảm giác biến mất
Đã khiến tôi cảm thấy tăng mạnh mỗi khoảnh khắc bạn đã biến mất
Có một phần tâm trí của bạn và tôi cố gắng giữ


(Và tôi cố gắng giữ, đó là một chuyến đi địa ngục)
Đó là một chuyến đi địa ngục (yêu bạn)YouTube - TOP 50

#sanderlei