MENU (C)

Energy - Taylor Swift 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Walk to my car
And I smile as I depart
Maybe it’s denial
But down to a fine art

#BLACKPINK #lyrics #Energy #TaylorSwift #sanderlei #TikTok #REMIX


Energy - Taylor Swift 「Lời bài hát」

Walk to my car
And I smile as I depart
Maybe it’s denial
But down to a fine art
‘Cause, baby, playing cards
House rigs it from the start
And that's when I heard her swear
“Fuck them, more jobs out there”
Because

[Chorus: taylor]
The ones you love, you loved tenderly
“Bundle, of joy” with, memories


Said to always play to win
On the ropes, Imma bounce myself right back in

Strength as pure as the driven flurry
Divine love sure was in a hurry
The ones you love, you loved tеnderly
I feel your bundle of enеrgy, nerves chi, nerves chi, eh eh eh

Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh
Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh
Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh, eh, eh - eh

[Verse 3:]
These fancy things


Will never come in between
You're part of my entity
Here for infinity
When the war has took its part
When the world has dealt its cards
If the hand is hard
Together we'll mend your heart
Because

[Chorus:]
The ones you love, you loved tenderly
“Bundle, of joy” with, memories
Said to always play to win
On the ropes, Imma bounce myself right back inStrength as pure as the driven flurry
Divine love sure was in a hurry
The ones you love, you loved tenderly
I feel your bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh eh eh

Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh
Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh
Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh, eh, eh - eh

The ones you love, you loved tenderly
“Bundle, of joy” with, memories
Said to always play to win
On the ropes, Imma bounce myself right back in[Bridge: taylor]
You can run into my arms
It's okay, don't be alarmed
Come into me
There's no distance in between our love
So gon' and let the rain pour
I'll be all you need and more
Because

Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh
Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh
Bundle of energy, nerves chi, nerves chi, eh, eh, eh, eh, eh - eh


Energy - Taylor Swift 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng ViệtĐi bộ đến xe của tôi
Và tôi mỉm cười khi tôi khởi hành
Có lẽ nó từ chối
Nhưng xuống một nghệ thuật tinh xảo
Nguyên nhân, em bé, chơi bài
Nhà giạt nó từ đầu
Và đó là khi tôi nghe cô ấy thề
“Mẹ kiếp, nhiều công việc hơn ở đó”
Tại vì

[Chorus: Taylor]
Những người bạn yêu, bạn yêu một cách dịu dàng
“Gói, của niềm vui” với, ký ức
Nói rằng luôn luôn chơi để giành chiến thắng


Trên các sợi dây, imma tự nảy lại ngay

Sức mạnh tinh khiết như Flurry điều khiển
Tình yêu thiêng liêng chắc chắn đã vội vàng
Những người bạn yêu, bạn yêu
Tôi cảm thấy bó của bạn về enrgy, thần kinh chi, dây thần kinh chi, eh eh eh

Gói năng lượng, dây thần kinh Chi, dây thần kinh Chi, Eh, EH, EH
Gói năng lượng, dây thần kinh Chi, dây thần kinh Chi, Eh, EH, EH
Gói năng lượng, dây thần kinh chi, dây thần kinh Chi, EH, EH, EH, EH, EH - EH

[Câu 3:]
Những điều lạ mắt này
Sẽ không bao giờ đến giữa


Bạn là một phần của thực thể của tôi
Ở đây cho vô cùng
Khi chiến tranh đã chiếm phần
Khi thế giới đã xử lý thẻ của nó
Nếu bàn tay cứng
Chúng ta sẽ cùng nhau sửa chữa trái tim bạn
Tại vì

[Điệp khúc:]
Những người bạn yêu, bạn yêu một cách dịu dàng
“Gói, của niềm vui” với, ký ức
Nói rằng luôn luôn chơi để giành chiến thắng
Trên các sợi dây, imma tự nảy lại ngay


Sức mạnh tinh khiết như Flurry điều khiển
Tình yêu thiêng liêng chắc chắn đã vội vàng
Những người bạn yêu, bạn yêu một cách dịu dàng
Tôi cảm thấy bó năng lượng của bạn, thần kinh chi, dây thần kinh chi, eh eh eh

Gói năng lượng, dây thần kinh Chi, dây thần kinh Chi, Eh, EH, EH
Gói năng lượng, dây thần kinh Chi, dây thần kinh Chi, Eh, EH, EH
Gói năng lượng, dây thần kinh chi, dây thần kinh Chi, EH, EH, EH, EH, EH - EH

Những người bạn yêu, bạn yêu một cách dịu dàng
“Gói, của niềm vui” với, ký ức
Nói rằng luôn luôn chơi để giành chiến thắng
Trên các sợi dây, imma tự nảy lại ngay


[Cầu: Taylor]
Bạn có thể chạy vào vòng tay của tôi
Không sao đâu, đừng hoảng hốt
Đến bên tôi nào
Không có khoảng cách giữa tình yêu của chúng ta
Vì vậy, gon 'và để mưa đổ
Tôi sẽ là tất cả những gì bạn cần và hơn thế nữa
Tại vì

Gói năng lượng, dây thần kinh Chi, dây thần kinh Chi, Eh, EH, EH
Gói năng lượng, dây thần kinh Chi, dây thần kinh Chi, Eh, EH, EH
Gói năng lượng, dây thần kinh chi, dây thần kinh Chi, EH, EH, EH, EH, EH - EHYouTube - TOP 50

#sanderlei