MENU (C)

The Happiest Girl - BLACKPINK 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed

#BLACKPINK #lyrics #블랙핑크 #sanderlei #TikTok #REMIX


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Lời bài hát」

Don't hold my hand, don't beg me back
Don't say that we'll make it through this
If I'm so beautiful, then why?
The doors we slammed, the plates we smashed
Echo with the sound of madness
I can't remember why we try

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no
[Chorus: Lisa, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter


Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop thе tears if I want to
But tonight, I'll be the happiеst girl in the world
You'll see like it never happened

[Verse 2: Rosé, Lisa]
Don't make us saints, we're wards of pain
The past and a perfect picture
There's no one else to blame this time
Don't change the truth, we can't undo
The high we chase, steal the crash, no


You're not the one who gets to cry

[Pre-Chorus: Jisoo]
My heart only wants you
The moment you say no

[Chorus: Jennie, Jisoo, Rosé]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to


But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
[Bridge: Lisa, Jisoo]
All it takes is a smooth pop of a bottle top
To fix a heart, a broken heart, baby
All it takes is a little rollin' paper
Take us to the start, go back to the start

[Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it doesn't matter
Tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened
I can stop the tears if I want to


I can stop the tears if I want to
I can stop the tears if I want to
But tonight, I'll be the happiest girl in the world
You'll see like it never happened


The Happiest Girl - BLACKPINK 「Lời bài hát」 - Dịch sang tiếng Việt


Đừng nắm tay tôi, đừng cầu xin tôi trở lại
Đừng nói rằng chúng ta sẽ vượt qua điều này
Nếu tôi đẹp quá, vậy thì tại sao?
Những cánh cửa chúng tôi đóng sầm, những tấm chúng tôi đập vỡ
Tiếng vang với âm thanh của sự điên rồ
Tôi không thể nhớ tại sao chúng tôi cố gắng

[Hợp xướng trước: Jisoo]
Trái tim tôi chỉ muốn bạn


Khoảnh khắc bạn nói không
[Chorus: Lisa, Jisoo, Jennie]
Nhưng tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới
Bạn sẽ thấy như nó không quan trọng
Tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới
Bạn sẽ thấy như nó chưa bao giờ xảy ra
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Nhưng tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc trên thế giới
Bạn sẽ thấy như nó chưa bao giờ xảy ra

[Câu 2: Rosé, Lisa]
Đừng làm cho chúng ta các vị thánh, chúng ta là phường của nỗi đau


Quá khứ và một bức tranh hoàn hảo
Không có ai khác để đổ lỗi lần này
Đừng thay đổi sự thật, chúng ta không thể hoàn tác
Chúng tôi theo đuổi cao, đánh cắp vụ tai nạn, không
Bạn không phải là người để khóc

[Hợp xướng trước: Jisoo]
Trái tim tôi chỉ muốn bạn
Khoảnh khắc bạn nói không

[Chorus: Jennie, Jisoo, Rosé]
Nhưng tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới
Bạn sẽ thấy như nó không quan trọng
Tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới


Bạn sẽ thấy như nó chưa bao giờ xảy ra
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Nhưng tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới
Bạn sẽ thấy như nó chưa bao giờ xảy ra
[Cầu: Lisa, Jisoo]
Tất cả những gì nó cần là một pop mượt mà của một cái đầu chai
Để sửa chữa một trái tim, một trái tim tan vỡ, em bé
Tất cả chỉ là một tờ giấy rollin nhỏ
Đưa chúng tôi đến đầu, quay trở lại lúc bắt đầu

[Chorus: Rosé, Jisoo, Jennie]
Nhưng tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới


Bạn sẽ thấy như nó không quan trọng
Tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới
Bạn sẽ thấy như nó chưa bao giờ xảy ra
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Tôi có thể ngừng nước mắt nếu tôi muốn
Nhưng tối nay, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế giới
Bạn sẽ thấy như nó chưa bao giờ xảy raBLACKPINK - Shut Down (Lyrics) - Translation's Links

#sanderlei