MENU (C)

BLACKPINK - Hard to Love - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)

Ain't no magic tool to fix it
You should keep your distance
I'm only telling you because I care

#letra #lyrics #BLACKPINK #블랙핑크 #2ndAlbum #BORNPINK #ShutDown #sanderlei #TikTok #REMIX


BLACKPINK - Hard to Love (Lời bài hát)

Ain't no magic tool to fix it
You should keep your distance
I'm only telling you because I care

[Chorus]
Cause I'm hard to love, find it hard to trust
When it feels too good, I just fuck it up
You want all of me, I can't give that much
So don't fall too hard 'cause I'm hard to love
[Refrain]
Yeah-eh-eh-eh
I'm hard to love (Oh-oh-oh)
Yeah-eh-eh-eh


Hard to love

[Verse]
Never meant to cause you a problem
Here I am, yet once again with the same old story
You don't see the issues, I got 'em
Yeah, I do, yeah, it's true (Yeah, it's true)
I'll make it feel likе heaven, but I swear I'm not a saint
And you won't see thе truth 'cause I'll be kissing it away
Yeah, I'll be all you need until I'm driving you insane
Baby, all I'm trying to do is save you the pain

[Chorus]
Cause I'm hard to love, find it hard to trust


When it feels too good, I just fuck it up
You want all of me, I can't give that much
So don't fall too hard 'cause I'm hard to love

[Refrain]
Yeah-eh-eh-eh
I'm hard to love (Oh-oh-oh)
Yeah-eh-eh-eh
Hard to love
[Bridge]
Up 'til I'm down
I'm all in 'til I'm out
Got a lot to work out
Til it's all behind me


You know you don't
Play with fire in the dark
Protect your heart
Ain't no going back once you start
I'm trying to be nice

[Refrain]
Yeah-eh-eh-eh
I'm hard to love (Oh-oh-oh)
Yeah-eh-eh-eh
I'm hard to love


BLACKPINK - Hard to Love - Dịch sang tiếng Việt (Lời bài hát)


Không phải là công cụ ma thuật để sửa nó
Bạn nên giữ khoảng cách của bạn


Tôi chỉ nói với bạn vì tôi quan tâm

[Điệp khúc]
Vì tôi khó yêu, cảm thấy khó tin tưởng
Khi nó cảm thấy quá tốt, tôi chỉ đụ nó lên
Bạn muốn tất cả tôi, tôi không thể cho nhiều như vậy
Vì vậy, đừng gào quá mạnh 'vì tôi khó yêu
[Ngưng]
Yeah-eh-eh-eh
Tôi khó yêu (oh-oh-oh)
Yeah-eh-eh-eh
Khó yêu

[Thơ]


Không bao giờ có nghĩa là gây ra cho bạn một vấn đề
Tôi đây, nhưng một lần nữa với cùng một câu chuyện cũ
Bạn không thấy vấn đề, tôi có chúng
Vâng, tôi làm, vâng, đó là sự thật (vâng, đó là sự thật)
Tôi sẽ làm cho nó cảm thấy như thiên đường, nhưng tôi thề là tôi không phải là một vị thánh
Và bạn sẽ không thấy sự thật 'vì tôi sẽ hôn nó đi
Vâng, tôi sẽ là tất cả những gì bạn cần cho đến khi tôi lái xe bạn điên
Em yêu, tất cả những gì tôi đang cố gắng làm là giúp bạn tiết kiệm nỗi đau

[Điệp khúc]
Vì tôi khó yêu, cảm thấy khó tin tưởng
Khi nó cảm thấy quá tốt, tôi chỉ đụ nó lên
Bạn muốn tất cả tôi, tôi không thể cho nhiều như vậy
Vì vậy, đừng gào quá mạnh 'vì tôi khó yêu[Ngưng]
Yeah-eh-eh-eh
Tôi khó yêu (oh-oh-oh)
Yeah-eh-eh-eh
Khó yêu
[Cầu]
Cho đến khi tôi xuống
Tôi là tất cả trong cho đến khi tôi ra ngoài
Có rất nhiều để làm việc
Cho đến khi tất cả phía sau tôi
Bạn biết bạn không
Chơi với lửa trong bóng tối
Bảo vệ trái tim của bạn


Không phải là không quay trở lại khi bạn bắt đầu
Tôi đang cố gắng trở nên tốt đẹp

[Ngưng]
Yeah-eh-eh-eh
Tôi khó yêu (oh-oh-oh)
Yeah-eh-eh-eh
Tôi khó yêuBLACKPINK - Shut Down (Lyrics) - Translation's Links

#sanderlei